Pentru sectoarele din Chișinău livrarea gratuită. Pentru suburbii tariful este de 90 lei Comenzile cu suma mai mică de 2000 lei se efectuează prin intermediul Glovo.

(+373) 60 343 - 409

șos. Hîncești 58

COȘ

Card Loialitate
REGULI DE EMITERE ȘI UTILIZARE A CARDURILOR DE LOIALITATE

pentru cumpărătorii cu amănuntul ai Etalonus-Grup SRL

1. Dispoziții generale

1.1 Prin primirea unui card de Loialitate, Cumpărătorul devine membru al programului de reduceri al companiei Etalonus Grup SRL (denumită în continuare Vânzător). 

1.2 Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica termenii Programului prin notificări ulterioare către Cumpărător. 

1.3 Un card de Loialitate este emis Cumpărătorilor (persoanelor fizice) după efectuarea unei achiziții pentru o anumită sumă (a se vedea paragraful 2) și dă dreptul Cumpărătorilor să primească o reducere la valoarea achiziției în conformitate cu paragraful 2.1 pentru toate produsele, cu excepția: 

• Produselor social importante 

• Produselor promoționale

• Alte produse marcate de către Vânzător

1.4 Cardul de Loialitate este proprietatea Vânzătorului. Transmiterea cardului către Cumpărător nu presupune și transmiterea dreptului de proprietate asupra acestuia. 

1.5 Datele personale ale Cumpărătorului primite la emiterea cardului de Loialitate sunt stocate în baza de date a Vânzătorului, datele personale nu sunt transferate către terți, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația Republicii Moldova și în alte cazuri cu acordul Cumpărătorului doar pentru a informa Cumpărătorul despre oferte speciale, promoții de la Vânzător, precum și pentru a invita la evenimente organizate de Vânzător.

2. Condiții de primire și schimb

2.1 Cardul de Loialitate se eliberează cumpărătorului (persoană fizică) de către casierul sau administratorul magazinului în mod gratuit după realizarea unei cumpărături în valoare de 400 lei în Magazinul fizic sau online George Standard, sau la prezentarea cecurilor, valoarea însumată a acestora fiind de 400 lei, cu o perioadă de valabilitate a cecurilor de 6 luni. 

 2.2 Pentru a primi un card de Loialitate, Cumpărătorul poate completa un chestionar, în care sunt introduse numărul cardului și datele personale ale Cumpărătorului. Numai în acest caz cardul poate fi restaurat dacă este pierdut. Cardul este emis la primirea unui formular de cerere completat cu semnătura Cumpărătorului care confirmă consimțământul acestuia pentru prelucrarea datelor sale personale. 

2.3 Termenul de valabilitate a cardului de Loialitate nu este limitat și poate fi modificat doar de compania Etalonus-Grup SRL.

2.4 Cardurile sparte și pierdute pot fi restaurate numai dacă cumpărătorul a completat un chestionar cu date personale. În alte cazuri, cardurile nu pot fi înlocuite. 

3. Procedura de utilizare a cardurilor de Loialitate și acordarea reducerilor

3.1 Reducerea poate fi realizată doar la prezentarea cardului de Loialitate de către Cumpărător, reducerea va fi aplicată tuturor grupurilor de marfă cu excepția bunurilor specificate în clauza 1.3. 

3.2 Mărimea reducerii cardului de Loialitate George Standard este de 4%. 

3.3 Reducerea este oferită numai deținătorului acestui card de Loialitate. 

3.4 Reducerile cardului de Loialitate nu se cumulează cu alte reduceri existente. 

3.5 Cardul de Loialitate se eliberează pe o perioadă nelimitată sau până în momentul în care administrația Etalonus-Grup SRL decide modificarea condițiilor, despre care cumpărătorii vor fi anunțați în prealabil. 

4. Condiții speciale

4.1 Pentru a primi o reducere, cardul de Loialitate trebuie prezentat înainte de a calcula costul bunurilor și serviciilor achiziționate. Vânzătorul are dreptul de a refuza acordarea de reduceri la bunuri și servicii deținătorului cardului de Loialitate dacă cardul a fost furnizat după tipărirea bonului de vânzare. 

4.2 Necunoașterea regulilor de emitere și utilizare a cardului de Loialitate nu constituie temeiul niciunei revendicări din partea deținătorilor cardurilor de Loialitate. 

5. Emiterea și contabilizarea Cardurilor de Loialitate

5.1 Cardul de Loialitate este eliberat cumpărătorului de către casier sau administratorul magazinului, cu respectarea condițiilor obligatorii de obținere a cardurilor de Loialitate enumerate la paragraful 2. 

5.2 La emiterea unui card de Loialitate, casierul sau administratorul trebuie să indice pe spatele chestionarului suma achiziției și numărul bonului de vânzare. Pe partea din față a chestionarului, se va indica numărul cardului. 

5.3 Data emiterii, numărul și suma cecului, numărul cardului sunt înscrise în Registrul deținătorilor de carduri de Loialitate. 

5.4 Chestionarele se predau responsabilului saptamanal, în fiecare luni, pentru prelucrarea și introducerea datelor cu caracter personal în baza de date electronică. 

Regulamentul intră în vigoare: 17.01.2022 

ETALONUS-GRUP SRL

!